Szkolenia i kursy

Nasze szkolenia różnią się tym od innych, że robimy je w realnych warunkach, i są to w dużej mierze zajęcia praktyczne, co daje możliwość bezpośredniego sprawdzenia się w każdych warunkach.

Organizujemy następujące kursy:

  • Kurs wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży *
  • Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży *
  • Kurs kajakarski
  • Kurs pierwszej pomocy w nagłych zagrożeniach życia
  • Kurs wspinaczkowy
  • Kurs dokształcający na stopień żeglarza i sternika jachtowego
  • Kurs dokształcający na stopień sternika i starszego sternika motorowodnego
  • Kurs jazdy na nartach
  • Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu prowadzenia obozów aktywnych

* Kursy dla wychowawców i kierowników placówek są rozszerzone o szkolenie z zakresu prowadzenia obozów aktywnych.

Kursy pierwszej pomocy i dla opiekunów, wychowawców

Jesteśmy w stanie przeszkolić Państwa kadrę, jak i każdą indywidualną osobę z każdego z w/w zagadnień. Przede wszystkim stawiamy na rzetelność, bezpieczeństwo i profilaktykę w tym co robimy, dlatego nasze zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę: ratowników medycznych, ratowników WOPR i GOPR, jak i doświadczonych instruktorów poszczególnych form wypoczynku.

"Znaczy, każdy swe obowiązki musi wykonywać porządnie.
Ci, którzy nie wykonują ich jak mogą najlepiej - to znaczy, na ile ich stać fizycznie i duchowo - niszczą sami siebie"
K.O. Borchardt "Znaczy kapitan"