Survival i militaria

Survival, czyli szkoła przetrwania w warunkach ekstremalnych. Przeprawy przez bagna, budowanie obozowiska, czy zdobywanie pożywienia to tylko niektóre z rzeczy, których się nauczysz. Nauczysz się też przede wszystkim zdolności skutecznego działania, odpowiedzialności i mądrego podejmowania decyzji.

Dodatkowo proponujemy zajęcia o charakterze militarnym. Minowanie terenu, ostrzały wrogich pozycji i świetna zabawa. Ucząc się taktyki zwiększysz też swoje szanse w walkach paintballowych.

Survival

 • Budowa tratw - przeprawy przez mokradła, bagna, rzeki i jeziora
 • Nauka wiązania węzłów, rozpalania ognisk
 • Budowa bezpiecznego obozowiska, nocleg w szałasach
 • Konstruowanie noszy, udzielanie pierwszej pomocy, transport rannego w trudnych warunkach terenowych na lądzie i w wodzie
 • Samodzielne przygotowanie posiłków
 • Nauka poruszania się w różnego rodzaju uwarunkowaniach terenu (las, tereny podmokłe, góry)
 • Maskowanie siebie i sprzętu
 • Zdobywanie wody i pożywienia
 • Survival wodny (nauka przetrwania na wodzie w morskich tratwach ratunkowych)

Survival - zajęcia integracyjne, team building, incentive

Przeprawy przez bagna, survival, integracja, team building


Zajęcia militarne

 • Czarna taktyka czyli sposoby prowadzenia dziłań wojskowych, specjalnych policyjnych i antyterrorystycznych w warunkach miejskich, w pomieszczeniach i budynkach. Obejmuje ona taktykę poruszania się oddziałów w korytarzach i pomieszczeniach, odbijanie zakładników, specjalistyczną broń i sprzęt.
 • Zielona taktyka czyli działania w terenie niezurbanizowanym, szczególnie leśnym, maskowanie, terenoznawstwo, rajdy za linie wroga i zasadzki. Szyki piechoty, działania nocne i piesze patrole
 • Wojskowy tor przeszkód ("małpi gaj")
 • Dostarczanie amunicji na przedni skraj pola walki (atrapy amunicji)
 • Nawiązywanie łączności telefnami polowymi, CB radiem, stacjami ukf
 • Strzelanie
 • Wykonywanie okopów i stanowisk ogniowych
 • Rozminowanie terenu, ustawianie grupy min
 • Desantowanie się jednostek specjalnych z wody na ląd za pomocą łodzi motorowej i pontonów

Zajęcia militarne, integracja wojskowa


Terenoznawstwo, orienteering

 • Czytanie mapy, nauka posługiwania się busolą, kompasem, odnajdywanie kierunku północnego, określanie azymutu, samodzielne sporządzanie szkiców terenu
 • Biegi i marsze na orientację, poruszanie się w terenie za pomocą skonstruowanych przez siebie map
 • Czytanie gwiazd
 • Podstawy morskiej nawigacji
 • Obliczanie odległości za pomocą parokroków

Przeprawy przez bagna, orienteering

"Znaczy, każdy swe obowiązki musi wykonywać porządnie.
Ci, którzy nie wykonują ich jak mogą najlepiej - to znaczy, na ile ich stać fizycznie i duchowo - niszczą sami siebie"
K.O. Borchardt "Znaczy kapitan"